Tapahtumalista | Leikkaustuki | Sirutuskampanja | Piirustuskilpailu 2012 | Kirjoituskilpailu 2012

Hakemuspohjainen leikkaustuki

Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys tarjoaa hakemuspohjaista leikkaustukea kissanomistajille, joilla on taloudellisia haasteita. Leikkaustuki myönnetään harkinnanvaraisesti hakemuksiin perustuen mukana olevilla eläinlääkäriasemilla tehtäviin leikkauksiin. Jos leikkauksen yhteydessä annetaan kolmoisrokote, sisältyy se myös tuen piiriin. Muut mahdolliset toimenpiteet tai rokotteet jäävät tuen ulkopuolelle.

Tuen määrä on puolet eläinlääkärin veloittamasta leikkauskustannuksesta sisältäen käyntimaksun ja muut leikkausoperaatioon sisältyvät suorat kustannukset. Siruttamattomat kissat sirutetaan ja tallennetaan Turvasiru-rekisteriin leikkauksen yhteydessä Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen kustantamana. Sirutus on tuen saamisen välttämättömänä ehtona.

Leikkaustuen yhteistyöeläinlääkäriasemina toimivat Eläinlääkäriasema Tassutalo (Mäntsälä) ja ELL Pirjo Pirjola (Hausjärvi).

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voi hakea leikkaamattoman kissan omistaja, jolla on taloudellisia haasteita maksaa leikkaushintaa kokonaisuudessaan itse esimerkiksi muuttuneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea ei ole tarkoitettu kasvattajille eli pentueet eivät sisälly tuen piiriin. Tukea ei ole myöskään tarkoitettu kissan hankintahetkeen, koska eläimen hankinnan yhteydessä sen hoidon taloudellisten kustannusten tulee olla omistajan tiedossa ja taloudellisen tilanteen sellainen, että eläin pystytään hoitamaan ilman ulkopuolista taloudellista tukea.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen hallituksen sähköpostiin (info(at)hausjarvenesy.fi). Hakemuksessa tulee käydä ilmi hakijan yhteystiedot, kissan nimi, sukupuoli, ikä sekä haettu tuki (nartun sterilointi / kollin kastrointi / mahdollinen rokotus leikkauksen yhteydessä) ja yhteistyöeläinlääkäriasema, jolla tehtävään operaation tukea haetaan. Yllä olevien tietojen lisäksi hakemuksessa tulee perustella, miksi tuki on hakijalle erityisesti tarpeen (esim. muuttunut elämäntilanne sairastumisen / työttömyyden myötä).

Miten toimia, kun tuki on myönnetty?

Kun myönteinen tukipäätös on tehty, ilmoittaa Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys sekä hakijalle että hakemuksessa mainitulle eläinlääkäriasemalle tuen myöntämisestä. Tuen hakijan tulee tämän jälkeen varata leikkausaika suoraan eläinlääkäriasemalta. Eläinlääkäriasema vähentää Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen myöntämän tukiosan suoraan toimenpiteen hinnasta.

Ohjeet tulostettavassa muodossa